Υπηρεσίες


Μαθησιακές δυσκολίες

Πρώιμη ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Διάγνωση και αποκατάσταση σε ειδικές (Δυσλεξία,δυσορθογραφία κ.α) και γενικές μαθησιακές δυσκολίες σε παιδιά σχολικής ηλικίας.

Συμβουλευτική παιδιών και εφήβων

Η συμβουλευτική βοηθάει τα παιδιά και τους εφήβους να αναπτύξουν τις απαραίτητες ψυχολογικές δεξιότητες ( αυτοπεποίθηση, λύση προβλημάτων, καθορισμός στόχων, έλεγχος άγχους κ.α.) και κοινωνικές δεξιότητες (αποτελεσματικοί τρόποι επικοινωνίας, επίλυση διαφωνιών, αναγνώριση επικίνδυνων καταστάσεων και ανταπόκριση κ.α. ), οι οποίες θα διευκολύνουν τη διαδικασία της κοινωνικοποίησης και της μάθησης.

Συμβουλευτική γονέων

Η συμβουλευτική γονέων έχει στόχο να ενδυναμώσει το ρόλο κάθε γονέα ώστε ο ίδιος να είναι σε θέση να βοηθήσει το παιδί να ωριμάσει συναισθηματικά και να αυτονομηθεί.

Η συμβουλευτική γονέων απευθύνεται σε γονείς όλων των ηλικιών, και τα πιο συχνά θέματα που αναφέρονται είναι:

 • Διαζύγιο, απώλεια,
 • πένθος,
 • προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών στο σπίτι ή το σχολείο,
 • δυσκολίες σχολικής προσαρμογής,
 • μαθησιακές δυσκολίες και
 • διαταραχή ελλειματικής προσοχής και υπερκινητικότητας,
 • συναισθηματικά προβλήματα των παιδιών,
 • οργανικά προβλήματα κ.α.

Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές

Εξατομικευμένα προγράμματα παρέμβασης σε παιδιά και εφήβους με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (αυτισμός, asperger κ.α)

Τεστ Άριστον

Σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός

Τι είναι το Άριστον Τεστ

Το ΆΡΙΣΤΟΝ ΤΕΣΤ είναι ένα πρωτοποριακό έμπειρο σύστημα Επαγγελματικού Προσανατολισμού, το οποίο διερευνά την προσωπικότητα, τις κλίσεις, τις ικανότητες/δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα του ατόμου, και στη συνέχεια εντοπίζει τα επαγγέλματα που του ταιριάζουν, καθώς και τα αντίστοιχα τμήματα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος (ΑΕΙ, ΤΕΙ).

Ο εξεταζόμενος, λαμβάνοντας υπόψη του τα ευρήματα του ΆΡΙΣΤΟΝ ΤΕΣΤ, έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τις σπουδές και το επάγγελμα που θα ακολουθήσει, έτσι ώστε να εξασφαλίσει μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία.

Σε ποιούς απευθύνεται το Άριστον Τεστ

Το ΆΡΙΣΤΟΝ ΤΕΣΤ απευθύνεται κυρίως σε μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου, καθώς επίσης και σε σπουδαστές που επιθυμούν εξειδίκευση σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Ιδιαίτερα για τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου, τα αποτελέσματα του Τεστ μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αξιόπιστα δεδομένα στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους δελτίου μέσω ειδικού λογισμικού που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό.

   

  Αξιολόγηση γνωστικών  και εκτελεστικών λειτουργιών παιδιών και εφήβων  μεσω εξειδικευμένων ψυχομετρικών εργαλείων (τεστ)

  Αξιολόγηση των λειτουργιών της μνήμης, αντίληψης, προσοχής, σκέψης, μάθησης σε παιδιά και εφήβους και κατάρτιση εξατομικευμένων προγραμμάτων παρέμβασης.


  Συμβουλευτική ενηλίκων


  • Άγχος
  • Αυτοεκτίμηση
  • Διαζύγιο
  • Θυμό
  • Μελαγχολία - Θλίψη
  • Πένθος
  • Προβλήματα Διατροφής
  • Προβλήματα Ύπνου
  • Προβλήματα Σχέσης
  • Συναισθηματική Νοημοσύνη
  • Φόβους