Προετοιμά-ΖΩ Πρόγραμμα ανάπτυξης σχολικής ετοιμότητας για παιδιά ηλικίας 4+

2018-01-22

«Θα τα καταφέρει το παιδί μου στο σχολείο;»

«Θα μπορεί να διαβάζει και να γράφει;»

Αυτά είναι μερικά από τα συνηθέστερα ερωτήματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι οι γονείς, όταν το παιδί τους πρόκειται να πάει στην Α' Δημοτικού.
Αυτό που πρέπει να γνωρίζουν είναι πως ησχολική ετοιμότητα ενός παιδιού δεν εξαρτάται μόνο από τη χρονολογική ηλικία του. Η σχολική ετοιμότητα αναφέρεται σε δεξιότητες του παιδιού (γλωσσικές, γνωστικές, λογικό-μαθηματικές, κινητικές, κοινωνικές) οι οποίες το καθιστούν ικανό να επωφεληθεί από την προσφορά μάθησης του σχολείου και να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του, σε μαθησιακό και κοινωνικό επίπεδο. Είναι δηλαδή οι προϋποθέσεις για τη σχολική επιτυχία ενός παιδιού.

Το πρόγραμμα ανάπτυξης της σχολικής ετοιμότητας «προετοιμά-ΖΩ» επικεντρώνεται στην ενίσχυση βασικών δεξιοτήτων, σε παιδιά ηλικίας 4+, που είναι απαραίτητες για την ομαλή μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό αλλά και για την σχολική επιτυχία τους. Οι δεξιότητες αυτές είναι στενά συνδεδεμένες μεταξύ τους και αποτελούν την βάση για την μετέπειτα εκπαίδευση του παιδιού στο σχολείο.

Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του παιδιού μέσω έγκυρων και σταθμισμένων test (Ά ΤΕΣΤ κ.α), διαμορφώνεται εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση των αδυναμιών του παιδιού και την ανάπτυξη όλων των τομέων στους οποίους υπολείπεται, μέσω ειδικά διαμορφωμένων στοχοθετημένων δραστηριοτήτων. Μετά το πέρας το προγράμματος το παιδί έχει κατορθώσει να αναπτύξει τις απαραίτητες δεξιότητες που θα το καταστήσουν πιο ώριμο να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του δημοτικού σχολείου προλαμβάνοντας κατά αυτό το τρόπο η σχολική αποτυχία, με όλες τις σοβαρές κοινωνικές και ψυχικές διαταραχές που αυτή συνεπάγεται (χαμηλή αυτοεκτίμηση, απόρριψη, επιθετικότητα).

Για πληροφορίες:

Μαρία Μαμαλίκου

Σχολική Ψυχολόγος- Παιδοψυχολόγος ΜSc

Τηλ: 6978089583

FB: psychologoslemnos

Website: www.mamalikou.com