Νέα - ανακοινώσεις

 

Το πρόγραμμα μαθησιακής αποκατάστασης διαβάΖΩ απευθύνεται σε παιδιά σχολικής ηλικίας, τα οποία αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο γενικότερο πλαίσιο της μάθησης ή είναι διαγνωσμένα με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, (δυσλεξία, δυσκολίες στην ανάγνωση / δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, δυσγραφία, δυσκολίες στη γραπτή οργάνωση του λόγου, δυσαριθμησία, σύνδρομο...