Πώς θα καταλάβω αν το παιδί μου έχει μαθησιακές δυσκολίες;

2017-07-28

Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να παρουσιάσουν μια σειρά από ενδείξεις και χαρακτηριστικά τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα με το τύπο της μαθησιακής δυσκολίας. Συγκεκριμένα μερικά από τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν:

Ανάγνωση

Σε επίπεδο ανάγνωσης παρατηρείται υπερβολικά αργός, διακεκομμένος και μονότονος ρυθμός, παραλείψεις, επαναλήψεις και αντικαταστάσεις λέξεων/γραφημάτων, παραποιήσεις καταλήξεων, παράλειψη άρθρων, γραμματικά λάθη, λάθος προφορά., ανεπαρκής σεβασμός των σημείων στίξης και τονισμού κ.αΟρθογραφία

Σε επίπεδο ορθογραφίας παρατηρείται δυσανάγνωστη γραφή, λάθη σε θέματα και καταλήξεις λέξεων υψηλής συχνότητας, ανεπαρκής σεβασμός των διαστημάτων μεταξύ των λέξεων, πολύ αργός ρυθμός γραφής, παραλείψεις, προσθήκες, αντιστροφές, αντικαταστάσεις γραφημάτων κ.α


Γραφή

Σε επίπεδο γραφής παρατηρείται 'περίεργη' λαβή του μολυβιού, αργός ρυθμός,

κακοσχηματισμένα γράμματα, μουτζούρες, ανεπαρκής σεβασμός ορίων σελίδαςκ.α .

Μαθηματικά

Σε επίπεδο μαθηματικών παρατηρείται δυσκολία στην εκτέλεση αριθμητικών πράξεων, στην κατανόηση αριθμητικών εννοιών, στην επίλυση προβλημάτων, στην εκμάθηση της προπαίδειας κ.α.

Προσοχή/συγκέντρωση

Παρατηρείται μικρή διάρκεια και εύκολη απόσπαση της προσοχής, στοιχεία υπερκινητικότητας και παρορμητισμός στη συμπεριφορά.


Μνήμη

Σε επίπεδο μνήμης παρατηρείται δυσκολία στη συγκράτηση οδηγιών, στην απαγγελία ποιημάτων ή τραγουδιών, στη συγκράτηση μαθηματικών πινάκων, της προπαίδειας, στην συγκράτηση πληροφοριών, στη παρακολούθηση λεκτικών)οδηγιών, λάθη στην αντιγραφή, κ.α .

Προβλήματα ακολουθίας

Σε επίπεδο ακολουθίας παρατηρείται πιο αργός ρυθμός εκμάθησης αυτοματοποιημένης εφαρμογής ποικίλων δραστηριοτήτων ακολουθίας (π.χ. το να φορέσει τα ρούχα του, να δέσει τα κορδόνια), αντιστροφές: γραμμάτων του αλφάβητου, ημερών της εβδομάδας, μηνών του έτους, γραμμάτων μέσα σε συλλαβές συλλαβών μέσα σε λέξεις, λέξεων μέσα σε μια πρόταση.

Προβλήματα συντονισμού

Σε επίπεδο συντονισμού παρατηρούνται δυσκολίες σε συντονισμένες/συγχρονισμένες δραστηριότητες, στη διατήρηση ενός ρυθμού (χορός, παρέλαση, τραγούδι), στη διάκριση δεξί-αριστερού κ.α.

Δευτερερογενείς ψυχολογικές δυσκολίες

Σε ψυχολογικό επίπεδο παρατηρούνται δυσκολίες που προκύπτουν από τη σχολική αποτυχία, υπερευαισθησία στην κριτική, χαμηλή αυτοεικόνα & αυτοεκτίμηση, εύκολη παραίτηση, άρνηση για το σχολείο κ.α

Γενικά παρατηρείται χαμηλή σχολική επίδοση που δεν αντανακλά τις πραγματικές ικανότητες του παιδιού.

Αν το παιδί σας συγκεντρώνει αρκετά από τα παραπάνω συμπτώματα καλό θα είναι να παρατηρήσετε τη συχνότητα και την ένταση τους, να συζητήσετε με τους εκπαιδευτικούς του και να παραπεμφθεί για περαιτέρω αξιολόγηση με σκοπό την αποκατάσταση των δυσκολιών του.

https://www.limnosreport.gr/apopseis/102879/%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CE%BC%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%85-%CF%80%CF%8E%CF%82-%CE%B8%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CE%B2%CF%89-%CE%B1%CE%BD-%CF%84%CE%BF-%CF%80/