Ενημερωτική ομιλία στο δημοτικό σχολείο Μούδρου με θέμα: "Διαχείριση θυμού-επιθετικότητας και συνεργασία σχολείου οικογένειας"

2017-02-12

Ενημερωτική ομιλία στο Δημοτικό Σχολείο Μούδρου με θέμα: "Διαχείριση θυμού-επιθετικότητας και συνεργασία σχολείου οικογένειας".

Ημερομηνία διεξαγωγής: 12/02/2017 στις 18:00.

Χώρος διεξαγωγής: Δημοτικό σχολείο Μούδρου.