Άρθρα

 

Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να παρουσιάσουν μια σειρά από ενδείξεις και χαρακτηριστικά τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα με το τύπο της μαθησιακής δυσκολίας. Συγκεκριμένα μερικά από τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν:

Η πρώιμη ανίχνευση Μαθησιακών Δυσκολιών είναι υψίστης σημασίας για το μέλλον των παιδιών, καθότι επιτρέπει την οργάνωση παρεμβατικών προγραμμάτων καθώς και τη ψυχολογική στήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους. Με άλλα λόγια η πρώιμη ανίχνευση των Μαθησιακών Δυσκολιών στο νηπιαγωγείο, λειτουργεί ως έγκαιρη παρέμβαση για την πρόληψη σοβαρότερων...